CENOVÉ PODMIENKY PRE 

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

  • Cena za vedenie účtovníctva je výhodná a prístupná aj pre malých podnikateľov, pričom digitalizáciu dokumentov poskytujeme BEZPLATNE. Jej konkrétna výška závisí od viacerých vplyvov, ako je predmet podnikania, veľkosť firmy, mesačný počet účtovných položiek, účtovanie miezd pre menší alebo väčší počet zamestnancov aj skutočnosť či ste alebo nie ste platiteľom DPH.
  • Náš prístup ku klientom je individuálny a stojí na osobnom kontakte. Preto na stránke nezverejňujeme paušálny cenník. Na vyžiadanie vám zašleme bližšie informácie alebo pripravíme cenovú ponuku v súlade s vašimi potrebami a predstavou.
  • V prípade veľkého množstva faktúr a inej dokumentácie môžete získať zľavu, ktorá sa odvíja priamo od počtu účtovných prípadov.

Cenu je možné dohodnúť troma spôsobmi

  • Variabilná cena podľa konkrétnych účtovných úkonov spojených so službou vedenia účtovníctva a počtu položiek peňažného denníka.
  • Na základe fixnej mesačnej ceny, ktorá zahŕňa vedenie jednoduchého účtovníctva resp. podvojného účtovníctva, účtovanie miezd, vypracovanie daňového priznania (k príjmu/motorovému vozidlu/DPH) aj kompletné daňové a účtovné poradenstvo tiež poradenstvo v oblasti marketingu a vedenia firmy.
  • Individuálnou dohodou o cene za vedenie účtovníctva.