ONLINE ÚČTOVNÍCTVO + GRÁTIS ARCHIVÁCIA DÁT

Nechcete sa starať o archív a potrebujete uložiť dáta z Vášho online účtovníctva? Nemáte na to priestor, či dostatok času? Využite našu dôkladnú archiváciu dokladov za minimálny poplatok!

  • Elektronické archivovanie GRÁTIS

    Všetky dokumenty, ktoré nám poskytnete pre vedenie jednoduchého resp. podvojného účtovníctva, ako aj dáta pre účtovanie miezd sú digitalizované a pravidelne automaticky archivované v našom systéme GRÁTIS. Aké výhody Vám prinesie náš digitálny archív? - jednoduché vyhľadávanie v údajoch - prehľadné usporiadanie dokumentov - nepretržitý prístup k informáciám odkiaľkoľvek a kedykoľvek - zálohovanie papierového dokumentu pre prípad znehodnotenia
  • Fyzická archivácia papierových dokumentov

    Fyzickú archiváciu papierových dokumentov poskytujeme výlučne našim klientom. Cena fyzického úložiska dokumentov z účtovníctva sa odvíja od jeho množstva a časového intervalu správy registratúry.